Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Liia Beauty & Co Oy (Y-tunnus: 3119092-7)

Liia Beauty & Co OY
Rauhalantie 2-4
33480 YLÖJÄRVI

Yhteyshenkilö Liia Kuitto, 050 521 1122, liia.kuitto@gmail.com

Rekisterin nimi

Liia Beauty & Co verkkokauppa asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimitukseen sekä laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse eikä henkilötietoja anneta kolmannen osapuolen tietoon.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

  • Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn verkkokaupassa tapahtuvaa tilaus- ja toimituskäsittelyä varten.
  • Rekisteröity on antanut suostumiksensa vastaanottaa sähköisen suoramarkkinoinnin viestejä ja uutiskirjeitä.

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut kerätä verkkokaupan tilausten käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite];
  • Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään eikä muita lähteitä käytetä.

Maksutapahtumat

Verkkokaupassa käytetään Paytrail-maksunvälityspalvelua, joka välittää maksusi kauppiaalle ts. rekisterinpitäjälle. Henkilön tiliotteella tai luottokorttilaskulla näkyy Paytrail Oyj. Palvelu on Paytrail Oyj:n (y-tunnus  2122839-7) ylläpitämä turvallinen maksutapa.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes henkilö pyytää poistamaan asiakastiedot rekisteristä ja/tai asiakassuhde muuten ilmoitetaan päättyneeksi. Liikkeen luovutuksen yhteydessä asiakastietoja ei anneta eteenpäin vaan ne poistetaan.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään sähköisessä muodossa vain yhteyshenkilön käytössä olevassa tietokoneessa, johon on pääsy ainoastaan yhteyshenkilöllä.

Asiakastiedoista otetaan ajoittain varmuuskopioita pilvipalveluihin kuten Microsoft OneDrive tai Dropbox, joihin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjätunnukset ja salasana on vain yhteyshenkilöllä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  • oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään vain ilmoitettuihin tarkoituksiin
  • oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista rekisteristä viipymättä

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti sähköpostilla.

Verkkoanalytiikka

Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

  • Google My Business (vierailut sivustolla)
  • Google Analytics
  • Kohdennettu markkinointi

Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa.

  • Sähköposti (tarjoukset, uutiskirjeet)
Scroll to Top